Cleaner F3 500ml

Productcode: 62095

Cleaner F3 is een effectieve, universele pH-neutrale, niet-schuimende vloeibare reiniger, die slib, kalk en puin uit bestaande cv-systemen verwijdert om het verwarmingsrendement te herstellen en het ketelgeluid te elimineren. Bij de ingebruikname van nieuwe systemen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en best practices is Cleaner F3 ideaal voor het verwijderen van fluxresten en ander installatiepuin om de levensduur van de ketel en de efficiëntie van het systeem te helpen verlengen. Het is geschikt voor gebruik bij het doorspoelen om het reinigingsproces te versnellen. Het is een ongevaarlijk product dat compatibel is met alle metalen die gewoonlijk in verwarmingssystemen worden gebruikt, inclusief aluminium.

  • Effectieve, universele reiniger voor de ingebruikname van nieuwe en bestaande verwarmingssystemen
  • Verwijdert slib, kalk en ander installatiepuin om de energie-efficiëntie te herstellen en de levensduur van het systeem en de ketel te verlengen
  • In combinatie met de Protector F1 kan elke keer dat u uw ruimte opwarmt een brandstofbesparing tot 15% worden bereikt
  • Compatibel met alle metalen en materialen die vaak gebruikt worden in centrale verwarmingsinstallaties, inclusief aluminium
  • Eén 500ml recycleerbare fles behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m2 vloerverwarming.
  • pH-neutrale, ongevaarlijke, niet-schuimende formulering, die snel en eenvoudig uit het systeem te verwijderen is – tijdbesparing ter plaatse
Toepassing, montage en dosering

Een enkele dosis Cleaner F3 behandelt een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren, of 250 m² vloerverwarming. Extra/herhaalde toepassingen van Cleaner F3 kunnen nodig zijn voor grotere systemen, of als systemen zwaar geslibd zijn. Als alternatief kan Power Cleaner F8 worden gebruikt voor sterk geslibde systemen.

Laat eerst het hele systeem leeglopen en vul het opnieuw met gewoon water. Voor optimale resultaten moet het gehele systeem, met inbegrip van eventuele radiatoren met druppeltoevoer, volledig afwaterbaar zijn. Bij voorkeur moeten hiertoe tijdelijk kleppen met volledige doorlaat en slangaansluitingen worden verstrekt. Gemotoriseerde en thermostatisch geregelde kleppen moeten zo worden ingesteld dat tijdens het reinigen of spoelen geen enkel deel van het systeem wordt afgesloten. De lozing moet plaatsvinden in het riool en niet in de afvoer van het oppervlaktewater. Bij open-geventileerde systemen dient men Cleaner F3 toe te voegen via het expansievat. Voor gesloten systemen toevoegen via een geschikt doseerpunt, of gebruik Fernox Cleaner F3 Express 400ml.

Fernox Cleaner F3 kan ook worden gebruikt in combinatie met een krachtspoelpomp. Raadpleeg in dat geval de instructies van de fabrikant van het toestel. Bij het reinigen van nieuwe systemen vóór de inbedrijfstelling moet Fernox Cleaner F3 gedurende ten minste één uur op normale bedrijfstemperatuur worden gecirculeerd. Bij het reinigen van bestaande systemen zouden slib en vuil ook binnen een uur moeten zijn uitgespoeld bij normale bedrijfstemperaturen. Voor het verwijderen van kalk- en ijzeroxide-aanslag kan de reinigingstijd echter worden verlengd tot maximaal een week bij de normale verwarmingscyclus. Als een radiator na een uur nog steeds een koude plek heeft, verhoog dan de doorstroming door de kranen op de andere radiatoren dicht te draaien.

In sommige gevallen kan een extra of herhaalde dosis Cleaner F3 nodig zijn. Laat het water weglopen en spoel grondig door, ten minste tweemaal, tot het water helder is. Bij gebruik van Cleaner F3 met een krachtspoelpomp moet de reiniging binnen een uur voltooid zijn. Gebruik dynamische spoeling met gewoon water tot het water helder is. Vul het systeem bij door Fernox Protector F1 toe te voegen voor een langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. “Primatic” en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

“Als je een centraal verwarmingssysteem reinigt met Fernox F3 Cleaner en beschermt met Fernox F1 Protector, kun je de efficiëntie van het systeem herstellen en in stand houden, wat resulteert in een brandstofbesparing van maximaal 15% bij elke keer dat je de kamer verwarmt. Deze besparing komt overeen met 110 Kg CO2e per gemiddeld huis per jaar.”*
*onafhankelijk geverifieerd

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Cleaner F3 wordt geleverd in flessen van 500 ml.

Fernox Cleaner F3 is geclassificeerd als ongevaarlijk en niet-irriterend, maar zoals met alle chemicaliën, buiten het bereik van kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Fysieke specificatie / eigenschappen

Kleur: Amberkleurig
Geur: Licht aromatisch
Vorm: Vloeibaar
pH (conc): 6,4
pH (bij gebruik) 6,5 – 7,7
SG: 1,145 bij 20°C

Volumetrie / afmetingen
Filters Sort results
Reset Apply
Productcode
Afmetingen enkele eenheid (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode enkele eenheid
Afmetingen buitenverpakking (Hoogte x Breedte x Diepte)
Barcode buitenverpakking (ITF)
62095
182 × 88 × 52 mm
5014551620957
195 x 268 x 182 mm
05014551000735
Stop ketelstoring met Powerflushing
Hoe werkt Fernox Cleaner F3?

Country