Fernox BIM-bibliotheek

Wat is BIM?

BIM is het acroniem voor Building Information Modelling, een samenwerkingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een intelligent 3D digitaal model van een gebouw om projectbeslissingen te adviseren, te updaten en te communiceren. Het zorgt voor efficiëntere manieren van ontwerpen en onderhouden van middelen gedurende de gehele projectlevenscyclus.

BIM biedt een verbeterde transparantie en visualisatie voor alle belanghebbenden, waardoor het gemakkelijker wordt om project- en bedrijfsdoelstellingen te bereiken door samenwerking en partnering.

Wanneer werd BIM van kracht?

BIM werd in 2016 een verplicht proces voor overheidsopdrachten voor gebouwen van meer dan 5 miljoen pond. Het doel van het initiatief is om het kapitaal en de CO2-voetafdruk van het ontwerp- en bouwproces te verminderen door middel van samenwerking binnen de bouwsector. 

Fernox Product gamma en conformiteit met BIM

BIM-bestanden zijn beschikbaar in het gehele TF1 Filter gamma en bieden afmetingen, leidingaansluitingen, gewichten en gegevens over productkenmerken, zodat bestekschrijvers en technici gemakkelijk kunnen voldoen aan BIM.

TF1 Omega+ Filter

FERNOX UITSPRAAK COVID -19