Test kits

Voordat u een oplossing regelt, moet eerst het probleem goed vastgesteld worden. Fernox heeft een assortiment test kits waarmee u de kwaliteit van het systeemwater kunt vaststellen om een effectieve oplossing te zoeken voor een storing of rendementsverlies.