Roest, pH & kalk

Roest

Corrosie treedt onder andere op omdat er zuurstof in het water aanwezig is. Vastzittende corrosie of losse deeltjes richten schade aan. In een verwarmingsinstallatie worden verschillende metalen gebruikt. Door het systeemwater staan deze met elkaar in contact. Daardoor ontstaat er altijd elektrochemische of galvanische corrosie. Daarnaast kan op onderdelen zoals kranen, radiatoren en andere componenten versnelde lokale corrosie plaatsvinden. Zelfs RVS is er gevoelig voor, door het hogere chloridegehalte dat kan ontstaan in systeemwater.

De gevolgen…

  • Radiatoren en vloerverwarming slibben dicht
  • Kranen en regelapparatuur raken verstopt of gaan lekken
  • Pompen en kleppen gaan minder lang mee

Elektrochemische of galvanische corrosie

In elke verwarmingsinstallatie worden verschillende metalen gebruikt. Door het systeemwater staan deze via elektrolyten in oplossing met elkaar in contact. Daardoor ontstaat er altijd elektrochemische of galvanische corrosie.

Lokale corrosie

Op onderdelen zoals kranen, radiatoren en andere componenten kan versnelde lokale corrosie plaatsvinden.
Zelfs RVS is er gevoelig voor, door het hogere chloridegehalte dat kan ontstaan in systeemwater.

Schade door verkeerde pH-waarde en bacteriën

Te hoge of te lage pH-waardes tasten materialen aan waardoor onderdelen kunnen uitvallen. Staal is uitermate gevoelig voor een lage pH-waarde terwijl aluminium snel wordt aangetast door een te hoge zuurtegraad. Daarnaast kunnen bacteriën en schimmels die in water leven op termijn schade aanrichten, onder andere doordat ze zorgen voor gasvorming (methaangas). In systemen waar op lage temperatuur verwarmd wordt beïnvloeden deze organismen ook de pH-waarde.

Voor systemen met gecombineerde materialen ligt de optimale pH-waarde tussen de 7.4 en 8.2
De Fernox Protector F1 en Filter Fluid+ Protector bevat een pH buffer. Een buffer of een zuurteregelaar is een waterige oplossing van twee stoffen die zich in een bepaald evenwicht bevinden en een bepaalde pH aannemen.

Rendementsverlies en kookgeluiden door kalkafzetting

De hardheid van drinkwater wordt bepaald door het gehalte aan calcium en magnesium. Vanaf 55 ̊C reageren deze stoffen met het in water aanwezige bicarbonaat. Hierdoor ontstaat kalk, die zich afzet op wisselaars, kleppen en andere onderdelen. De warmteafgifte daalt, gevoelige componenten worden aangetast en gaan uiteindelijk kapot. Daarnaast kan kalkafzetting op de wisselaar zorgen voor kookgeluiden op de ketel. Als gevolg van thermische spanning kunnen er kleine scheuren ontstaan, met een lekkende wisselaar als gevolg.

FERNOX UITSPRAAK COVID -19