Search Products…
Generic filters

Hernieuwbare technologieën

De ontwikkeling van nieuwe technieken om natuurlijke hulpbronnen te benutten en om te zetten in energie, is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze verschuiving naar duurzame energie heeft zijn weerslag gehad op de verwarmingsindustrie voor woningen en alternatieve manieren om het huis te verwarmen worden steeds populairder. Fernox heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verzekeren van het succes van hernieuwbare, op water gebaseerde centrale verwarmingstechnologie door de volgende generatie waterbehandelingsproducten te ontwikkelen. Deze producten beschermen de hardware van zonnewarmte- en warmtepompsystemen door volledige bescherming te bieden tegen corrosie, kalkaanslag en microbacteriële verontreiniging en door verbeterde warmteoverdrachtseigenschappen te bieden.

Country